Technologické centrum Praha

ZÁZNAM a PREZENTACE: Národní informační den ke grantům ERC

...známe cenu myšlenky

ZÁZNAM a PREZENTACE: Národní informační den ke grantům ERC

21.11.2023 Autor: L. Tysyachna

Soubory:

Dne 15. listopadu 2023 proběhl v prostorách Univerzity Karlovy Národní informační den ke grantům ERC, největší každoroční událost věnovaná příležitostem, které Evropská rada pro výzkum skýtá. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC. Událost sledovalo na místě na 100 účastníků. Za velký zájem o účast děkujeme!

V úvodu dr. Alice Valkárová, členka Vědecké rady ERC, představila hlavní novinky, které přináší Pracovní program ERC pro rok 2024. O důležitosti ERC pro český výzkum hovořil prof. Zdeněk Strakoš (MFF UK). Seznámil přítomné také se změnami v národním systému podpory pro české žadatele od příštího kalendářního roku. Následovala prezentace o pravidlech účasti ve schématech ERC. Svá doporučení, jak rozumět požadavkům kladeným na projekty ERC optikou hodnotitele, předal prof. Matthew Rampley (FF MU).

Součástí události bylo také představení tří příkladů dobré praxe v poskytování podpory žadatelům na institucionální úrovni (UPOL, ÚOCHB AV ČR, UK). Informační den vyvrcholil panelovou debatou s řešiteli projektů ERC a ERC CZ. Diskuse se zúčastnilo 6 vědců a vědkyň
s osobní zkušeností s hodnotícím procesem ERC (Libor Barto, MFF UK; Peter Fabian, PřF MU; Michal Holčapek, FCHT UPCE; Jan Hrček, BC AV ČR; Kateřina Rohlenová, BTÚ AV ČR; Marek Stibal, PřF UK).

Pokud jste se nemohli Informačního dne zúčastnit osobně, nyní máte možnost zhlédnout celou událost zpětně na Youtube kanále TC Praha.

Prezentace z akce jsou přiloženy.