Technologické centrum Praha

Řád britského impéria pro Otakara Fojta

...známe cenu myšlenky

Řád britského impéria pro Otakara Fojta

29.10.2023 Autor: Daniel Frank, frank@tc.cz

Řád britského impéria pro Otakara Fojta

Jeho Veličenstvo král Karel III., král Spojeného království se rozhodl udělit Řád britského impéria (MBE) doktoru Otakaru Fojtovi za zásluhy o vědu a inovace v České republice. Zpráva byla zveřejněna na portálu britské vlády. Informaci o udělení významného ocenění pro českého vědeckého diplomata zveřejnil také britský velvyslanec v Praze Matt Field na svém twitterovém účtu.   

Otakar Fojt působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat Science and Innovation Network (SIN), jež je součástí Ministerstva zahraničních věcí a věcí Commonwealthu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Dlouhodobě se věnuje rozvoji česko-britských vztahů v oblasti vědy, moderních technologií a inovací.

„Ve vědecké diplomacii i v transferu technologií jsme prostředníci. Na jedné straně máte autory, vědce a na druhé potenciální partnery a zákazníky. Propojovat tyto dvě strany je velmi zajímavé, ale často i namáhavé a náročné,“ řekl Otakar Fojt v roce 2018, kdy obdržel ocenění pro nejlepšího vědeckého diplomata britské SIN (UK Science and Innovation Network).

Otakar Fojt získal magisterský titul v oboru biomedicínského inženýrství (1994) a doktorát (1997) na VUT v Brně. V letech 1996 a 1997 mu bylo uděleno stipendium Chevening na univerzitě v Oxfordu (Merton College). Poté pracoval čtyři roky jako postdoktorandský vědecký pracovník na katedře matematiky na univerzitě v Yorku a jako hostující vědec na Fields Institute v Torontu. V letech 2001 a 2002 byl ředitelem malé technologické společnosti působící ve střední Evropě. Od roku 2003 působí jako vědecký atašé britského velvyslanectví v ČR.

Technologické centrum Praha má tu čest s panem doktorem Otakarem Fojtem dlouhá léta spolupracovat. K významnému ocenění, které dosud získalo nemnoho Čechů, srdečně gratulujeme.