Technologické centrum Praha

TC Praha bylo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

...známe cenu myšlenky

TC Praha bylo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

16.10.2023

TC Praha bylo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Účastnili jsme říjnového Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, a to doprovodné každoroční akce Kontakt-Kontrakt, kterou organizovala Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s ostatními partnery sítě Enterprise Europe Network, jejíž je TC Praha koordinátor v rámci ČR. Současně se zde konal další xChange event projektu ADMA TranS4MErs, jehož cílem bylo oslovit zástupce malých a středních výrobních podniků a nabídnout jim poradenské a školicí služby převážně od zahraničních partnerů v tržní hodnotě až 5 000 EUR. Firmy se mohou v rámci projektu vzdělávat v oblasti "soft-skills", jako jsou prezentační dovednosti, digitální marketing, prediktivní údržba, spolupráce s kolaborativními roboty, zpracování dat (včetně Big Data), 3D tisk, využití umělé inteligence ve výrobě apod.

Výrobní malé a střední podniky se mohou registrovat do aktuálně otevřené výzvy projektu ADMA TranS4MErs zde: https://www.f6s.com/adma-trans4mers-opencall2. Výzva je otevřená až do 17. ledna 2024.

Jedním z témat veletrhu bylo i vzdělávání a příprava na budoucí povolání. Při této příležitosti byly zástupcům malých a středních podniků představeny výsledky projektu DiGiS, kde hlavním výstupem je vytvoření online platformy pro virtuální realitu a drony. TC Praha se na projektu podílelo přípravou kvalifikačních standardů pro pracovní pozice:

  • Programátor a operátor dronů
  • Programátor a vývojář aplikací pro virtuální realitu

Online vzdělávacími programy (k VR a dronům) jsou k dispozici na platformě https://digisplatform.eu/

Pro více informací k oběma projektům kontaktujte: J. Janošce, janosec@tc.cz