Technologické centrum Praha

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

...známe cenu myšlenky

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

25.09.2023 Autor: Vladimír Vojtěch

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

Příspěvek ze 17. května 2023 se zabýval strukturou tuzemských účastníků programu Horizont Evropa podle jejich právní formy k 26. dubnu 2023. Podívejme se nyní na vývoj zastoupení jednotlivých právních forem účastníků od roku 2015 do současnosti (do 19. června 2023). Zdrojem dat pro tento příspěvek jsou databáze grantových dohod a účastníků eCORDA
k 22. srpnu 2022 (pro program Horizont 2020) a 19. červnu 2023 (pro program Horizont Evropa).

 

H2020_HE_ucasti_pravniforma__20220822_20230619.jpg

 

Z hlediska účasti ve sledovaném období rostlo zastoupení vysokých škol (z cca 32 na 39 %); zastoupení výzkumných organizací zůstávalo stabilní (mezi 22 a 25 %). Naopak zastoupení podniků pokleslo (z 31 na 25 %). Z hlediska koordinací projektů ve sledovaném období výrazně vzrostlo zastoupení vysokých škol – ty v období 2021–2022 koordinovaly tři pětiny všech tuzemských projektů v rámcových programech. 

 

Pokračování těchto statistik na webu HE zde.