Technologické centrum Praha

Přečtěte si Ergo 1/2023

...známe cenu myšlenky

Přečtěte si Ergo 1/2023

10.07.2023

Přečtěte si Ergo 1/2023

V prvním letošním čísle recenzovaného časopisu se zaměřením na analýzy a trendy v oblasti výzkumu, technologií a inovací naleznete tři články na různá témata - kyberbezpečnost, dopad covidu-19 na digitalizaci společnosti a nová pravidla podpory VaVaI.

 

V úvodníku tohoto čísla se Michal Pazour zamýšlí nad důležitostí zaměření se na mise, jež jsou akcentovány jako velmi dobrý přístup pro řešení výzkumné a inovační politiky v současné dynamické době. Mise jsou součástí evropské i národní politiky některých zemí (např. Německa, Rakouska, Velké Británie či Nizozemska):


..." Česko má nyní unikátní příležitost připojit se k těmto progresivním zemím a stanovit si mise ve formě konkrétních měřitelných cílů a strategicky orientovat své investiční priority na řešení naléhavých společenských výzev. Prostor je k tomu při přípravě nových Národních priorit orientovaného výzkumu, které by se nově měly soustředit na řešení výzev v oblastech dopadů změny klimatu, demografických změn, energetické transformace, technologických změn a jejich dopadů na společnost a v neposlední řadě v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany demokracie. Vedle strategického zaměření však bude důležitým krokem nastavení mechanismů pro koordinaci různých zdrojů (veřejných i soukromých) a nástrojů podpory výzkumu, vývoje a inovací a zajištění jejich konzistentní implementace tak, aby jako doposud nedocházelo pouze k deklaratornímu vykazování příspěvku podpory k naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu."....

 

Přejeme vám příjemné čtení jak celého úvodníku, tak tří odborných článků v tomto vydání Erga.