Technologické centrum Praha

Struktura tuzemské účasti v Horizont Evropa III.

...známe cenu myšlenky

Struktura tuzemské účasti v Horizont Evropa III.

08.06.2023

Struktura tuzemské účasti v  Horizont Evropa III.

Příspěvek z 26. května 2023 se zabýval strukturou tuzemské účasti v programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) podle jednotlivých témat II. pilíře. Avšak i jednotlivá témata, tak jak je vymezuje Evropská komise, jsou stále příliš široká.
V Klastru 6 např. sdružují dohromady biodiverzitu a oběhové hospodářství nebo zajištění potravinové bezpečnosti, rozvoj komunit a opatření v oblasti klimatu. Právě proto je důležité zabývat se tematickou strukturou tuzemské účasti ve II. pilíři až na úrovni oblastí. I v tomto případě pracujeme s databází Evropské komise eCORDA k 26. dubnu 2023, tzn. s 390 tuzemskými účastmi ve II. pilíři s nárokem na čistý příspěvek EU ve výši 143 milionů €.

Celý text s tabulkami a grafy si přečtěte na webu Horizont Evropa zde.