Technologické centrum Praha

Nová brožura Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

...známe cenu myšlenky

Nová brožura Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

08.03.2023

Nová brožura Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Soubory:

Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA).  

Publikace je určena žadatelským institucím a výzkumným pracovníkům ucházejícím se o granty MSCA
i řešitelům již schválených projektů MSCA, dále také projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci.

Umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí MSC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování projektů MSCA vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů. Uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s realizací těchto projektů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví.

Publikace obsahuje celou řadu užitečných rad a tipů shromážděných národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a díky spolupráci s výzkumnými pracovníky zapojenými do projektů MSCA, hodnotiteli těchto projektů a projektovými manažery poskytujícími institucionální podporu.

Autorský tým vám přeje příjemné čtení.