Technologické centrum Praha

Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

...známe cenu myšlenky

Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

01.03.2023

Přípravné workshopy pro žadatele o granty ERC do výzev 2024

Soubory:

Byla otevřena možnost přihlašování k účasti na letošních workshopech pro žadatele
o granty ERC.
Sérii přípravných workshopů pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

Workshopy sestávající ze tří částí proběhnou v květnu, červnu a září 2023. První z workshopů se uskuteční ve dnech 16.–18. května 2023, přičemž každý ze dnů je zaměřen na jinou vědní oblast (viz podrobná specifikace v dokumentu v příloze).

Workshopy jsou primárně určené pro žadatele o granty ERC Starting a Consolidator, hlásit se však mohou i uchazeči o granty ERC Advanced a Synergy. Od účastníků se očekává, že se intenzivně připravují na podání projektového návrhu do některé z výzev ERC 2024, což musí po kvalitativní stránce odrážet
i materiály zaslané k posouzení, které jsou součástí registrace.

Workshopy se uskuteční kompletně online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.

Upozorňujeme, že pro účast je nutné do 2. dubna 2023:

1.    Vyplnit online přihlášku žadatelem/žadatelkou;

2.    Zaslat abstrakt, CV a tzv. track record žadatelem/žadatelkou na erc.es@tc.cz;

3.    Potvrzení ze strany hostitelských institucí, že budou nápomocny registrovaným uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. V této souvislosti žádáme o zaslání souhrnného seznamu zájemců, kterým se instituce takovou podporu zavazuje poskytnout, na erc.es@tc.cz.

Účastníci budou vyrozuměni o přijetí/nepřijetí na workshop počátkem května 2023.