Technologické centrum Praha

Nová zpráva EK shrnující zkušenosti uživatelů s Portálem FTO

...známe cenu myšlenky

Nová zpráva EK shrnující zkušenosti uživatelů s Portálem FTO

24.02.2023

Nová zpráva EK shrnující zkušenosti uživatelů s Portálem FTO

Evropská komise realizovala v roce 2022 průzkum mezi uživateli Portálu FTO (Funding and Tenders Opportunities Portal) s cílem shromáždit zkušenosti a určit klíčové oblasti pro zlepšení.

Do průzkumu zaměřeného na tento důležitý portál pro vyhledávání a management všech přímo řízených programů EU se zapojilo více než 2600 uživatelů, včetně Technologického centra Praha. Získané poznatky jsou formulovány do zprávy „The funding & tenders portal from a client's perspective“.

Ukázalo se, že mnozí uživatelé jsou s obsahem zveřejňovaným na Portálu FTO spokojeni, doporučují ale vylepšit vzhled stránek, možnosti vyhledávání a správu dokumentů. Uživatelé by také ocenili další funkce, jako jsou např. personalizovaná oznámení a online knihovna.

Evropská komise plánuje i v budoucnu získávat zpětnou vazbu a testovat nová řešení.