Technologické centrum Praha

Výsledky výzvy ERC Synergy Grants 2018

...známe cenu myšlenky

Výsledky výzvy ERC Synergy Grants 2018

24.10.2018

Výsledky výzvy ERC Synergy Grants 2018

Evropská rada pro výzkum (European Research Council - ERC) zveřejnila výsledky výzvy pro podávání žádostí o ERC Synergy granty 2018. Celkově uspělo 27 výzkumných týmů, které si mezi sebe rozdělí 250 milionů EUR.

Granty jsou udělovány do výše 10 milionu EUR a umožní příjemcům zaměřit se na jejich výzkum na dobu až 6 let. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů hlavních řešitelů, resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoké, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť.

Ve vysoké konkurenci uspěl prof. Jaroslav Nešetřil z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (na obr. vpravo), který bude s maďarskými kolegy Laszlo Lovasz z Maďarské akademie věd a Laszlo Barabasi Středoevropské univerzity v Budapešti zkoumat matematickou teorii dynamických sítí, které v současnosti ovlivňují všechny oblasti vědy a technologií.

Více informací zde a zde a výsledky výzvy zde.