Technologické centrum Praha

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

...známe cenu myšlenky

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

Dvojčíslo Echa se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu o organizaci konference, ale zejména o návazných aktivitách na národní i mezinárodní úrovni. Nechybějí ani zajímavé analýzy, např. jaký vliv má  spolupráce  států EU s TOP 15 britskými univerzitami či využití parity kupní síly jako alternativního finančního ukazatele pro hodnocení účasti zemí EU v RP. Projektoví manažeři pak určitě přivítají, že
v Česku byla ustavena Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA), která bude  sdružovat a propojovat manažery administrátory ve vědě a výzkumu. Přejeme vám příjemné čtení.