Technologické centrum Praha

Vliv pandemie covid-19 na difuzi digitálních technologií

...známe cenu myšlenky

Vliv pandemie covid-19 na difuzi digitálních technologií

19.09.2022

Vliv pandemie covid-19 na difuzi digitálních technologií

Soubory:

Koncem července představilo Technologické centrum AV ČR (TC) na páté mezinárodní konferenci organizované Technologickým institutem v Karlsruhe (KIT) výsledky svého dvouletého výzkumu o vlivu pandemie Covid-19 na digitalizaci české společnosti s výhledem až do roku 2040. 

Výzkumný projekt s názvem 4tech řešený ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze byl odpovědí na výzvu Technologické agentury České republiky zaznamenat zkušenosti z reakce společnosti na pandemii Covid-19. Výzkum byl zaměřen na čtyři technologie, které dostaly v době pandemie impuls ke svému rozvoji.

Projekt byl zakončen publikací tzv. policy briefem, ve kterém jsou shrnuty veškeré informace a výstupy. K celému projektu vyšel také článek na Deník.cz.

LOGOLINK_ETA_RW.png