Technologické centrum Praha

Zpráva OECD o správě veřejně financovaného výzkumu

...známe cenu myšlenky

Zpráva OECD o správě veřejně financovaného výzkumu

17.10.2018

Zpráva OECD o správě veřejně financovaného výzkumu

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila zprávu s názvem “How is research policy across the OECD organised?“, která poskytuje systematické mapování správy veřejného výzkumů ve všech 35 zemích OECD v období 2005-2017.
Popisuje, jak se soukromé, veřejné a vládní orgány podílejí na tvorbě a provádění politik týkajících se veřejně financovaného výzkumu.
Zatímco mechanismy financování a koordinace politik se liší, strategie ve vědě, technice a inovacích (STI) jsou zavedeny ve většině zemí a národní strategie STI často zahrnují kvantifikovatelné cíle.

Další informace a úplný dokument o politice naleznete zde.