Technologické centrum Praha

Často kladené dotazy k dopadům restrikcí vůči Rusku

...známe cenu myšlenky

Často kladené dotazy k dopadům restrikcí vůči Rusku

26.05.2022

Často kladené dotazy k dopadům restrikcí vůči Rusku

Mezi často kladené dotazy na Funding and Tender Opportunities portálu přibyly otázky a odpovědi k dopadům sankcí vůči Rusku na projekty Horizont 2020 a Horizont Evropa.
V odpovědích jsou shrnuta všechna omezení, je objasněna také definice ruské veřejnoprávní entity a pravidla pro účast ruských subjektů v pozici třetích stran.

Předmětné otázky a odpovědi najdete zde.