Technologické centrum Praha

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu

...známe cenu myšlenky

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu

02.03.2022

Odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu

Technologické centrum AV ČR jednoznačně odsuzuje ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu
a zásadně odmítá válečnou agresi, která ničí celistvost samostatného státu a demokratické hodnoty Ukrajiny.
Zaměstnanci TC se zapojují do četných aktivit na pomoc Ukrajině a uprchlíkům z řad civilistů. TC zároveň nabízí možnosti placených pracovních stáží pro ukrajinské kolegy a kolegyně.