Technologické centrum Praha

Výzkum a inovace jako součást Konference o budoucnosti Evropy

...známe cenu myšlenky

Výzkum a inovace jako součást Konference o budoucnosti Evropy

19.01.2022

Výzkum a inovace jako součást Konference o budoucnosti Evropy

Italská styčná kancelář pro evropský výzkum APRE v Bruselu vypracovala dokument na podporu výzkumu a inovací v diskuzích Konference o budoucnosti Evropy. Svůj podpis
k dokumentu přidalo již přes 90 institucí, mezi nimi i čeští signatáři Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, Česká konference rektorů či Technologické centrum AV ČR. Diskuze v rámci Konference o budoucnosti EU jsou zatím zaměřeny na devět prioritních oblastí:

- Změna klimatu a životní prostředí
- Zdraví
- Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa
- EU ve světě
- Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost
- Digitální transformace
- Evropská demokracie
- Migrace
- Vzdělávání, kultura, mládež a sport

Italská iniciativa si přeje k dosavadním prioritním tématům přiřadit ještě další okruh, výzkum a inovace. Plné znění textu je k dispozici na Manifesto: Research and Innovation for the Future of Europe

Konference o budoucnosti Evropy dává evropským občanům možnost vyjádřit své představy o budoucnosti Evropské unie. Konference byla zahájena v květnu 2021 a probíhá formou občanských setkání i digitálně. Při rozhodování o budoucnosti Evropské unie mají být slyšet samotní občané. Součástí konference je vícejazyčná digitální platforma, kam mohou občané zasílat své online příspěvky. Dřívější zpráva o Konferenci je k dispozici na horizontevropa.cz. Závěry z konference se očekávají v květnu 2022.

Na nejbližším plenárním zasedání 21. a 22. ledna 2022 bude Konference projednávat doporučení občanů k evropské demokracii, hodnotám a právům, životnímu prostředí a zdraví. 

cofoe.jpeg

#FutureOfEurope #CoFoE #TheFutureIsYours