Technologické centrum Praha

Prezentace a záznam konference CZEDER 2021

...známe cenu myšlenky

Prezentace a záznam konference CZEDER 2021

08.11.2021

Prezentace a záznam konference CZEDER 2021

19. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER 2021), kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, se uskutečnil online dne 3. 11. 2021. 

Ústředním tématem konference byla evropská partnerství a mise v Horizontu Evropa jako cesta k řešení velkých společenských výzev. Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na MŠMT Pavel Doleček, klíčové přednášky uvedli zástupci EK - Davide Valitutti, který hovořil o evropských partnerstvích, a Marta Tomaselli, která se zaměřila na mise. Odpolední panelové diskuze byly věnovány zkušenostem z dosavadního zapojení ČR do běžících evropských partnerství. 

Záznam z konference CZEDER 2021 je ke shlédnutí zde.

Prezentace z akce:

Davide Valitutti: European partnerships in the HE – preparation and implementation

Lucie Núňez Tayupanta: Participation of the Czech Republic in the European partnerships

Marta Tomaselli: EU Missions and their implementation

Daniel Frank: Brief evaluation of the Czech participation in the institutional partnerships of the programme H2020

Iveta Zápařková: TA CR in ERA NET COFUNDS & European Partnerships

Vít Vondrák: EUROHPC JOINT UNDERTAKING

Luděk Matyska: EOSC Partnerství

první odpolední panel 

druhý odpolední panel