Technologické centrum Praha

Jak šetřit jídlem? Příručka redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

...známe cenu myšlenky

Jak šetřit jídlem? Příručka redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

07.04.2021

Jak šetřit jídlem? Příručka redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

Soubory:

Příručka je určena podnikatelům z oblasti veřejného stravování, státní správě a neziskovým
i dalším zainteresovaným subjektům, které chtějí z ekologických, ekonomických, sociálních či jiných důvodů snížit své potravinové ztráty a odpad. Shrnuje poznatky tříletého výzkumného projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování RedPot, kterého se účastnilo TC AV ČR spolu s partnery a který byl podpořen z Programu ÉTA Technologické agentury ČR v letech 2018-2020.

Projekt jako jeden z prvních mapoval plýtvání potravinami v provozech veřejného stravování v ČR a přináší konkrétní doporučení, jak snížit potravinový odpad
v každodenní praxi provozů jídelen a restaurací s rychlou obsluhou. Tato doporučení jsou
v deseti bodech názorně zpracována do praktického plakátu
. Viz přílohy.