Technologické centrum Praha

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

...známe cenu myšlenky

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

25.11.2020

Školení projektových manažerů zemí Visegrádské čtyřky v Bruselu

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2020 se uskutečnilo další školení projektových manažerů. Školení se celkově účastnilo 32 projektových manažerů působících na univerzitách a výzkumných institucích v zemích V4, Estonsku, Litvě, Španělsku, Norsku a Moldávii.
Na organizaci se podílely Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Stálé zastoupení Maďarska při EU, Polská styčná agentura pro výzkum (PolSCA) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD). Společným cílem těchto subjektů je zvyšování národní účasti v evropských programech pro VaVaI a zviditelnění regionu
v Bruselu.

Cílem školení bylo zvýšit odborné kapacity projektových manažerů poskytnutím informací s přidanou hodnotou z Bruselu a rozšířit tak jejich povědomí o politickém kontextu evropského výzkumu a o programech a iniciativách navazujících na rámcový program Horizont 2020, zejména tedy Horizont Evropa. Kancelář CZELO řadí stáže projektových manažerů v Bruselu mezi své standardně poskytované služby, z důvodu pandemie spojené s koronavirem však letošní ročník proběhl virtuálně.

Zástupci Evropské komise ve svých příspěvcích hovořili zejména o novinkách v rámci Horizontu Evropa se zaměřením na mise
a nový přístup k partnerstvím, otevřeném přístupu k výzkumným datům, komunikaci a diseminaci výsledků projektů, auditech projektů H2020 a změnách v grantové dohodě a celkové implementaci, kterou Horizont Evropa přinese. Diskuze proběhly také na téma akcí Marie Sklodowska Curie, specificky pak s ohledem na akce RISE a budování projektového návrhu. Odborníci se znalostí bruselského prostředí a zástupci belgických institucí také sdíleli svůj pohled na možnosti vytváření spolupráce napříč Evropským výzkumným prostorem, a to například za pomocí akcí iniciativy COST.

Program školení naleznete zde.