Technologické centrum Praha

Leticia Botella Sánchez hostem osmnáctého Science Café

...známe cenu myšlenky

Leticia Botella Sánchez hostem osmnáctého Science Café

15.10.2020

Leticia Botella Sánchez hostem osmnáctého Science Café

Pozvání na již osmnácté večerní Science Café přijala 8. října 2020 badatelka Leticia Botella Sánchez. L. B. Sánchez působí ve Výzkumném centru pro studium patogenů z rodu Phytophthora na Mendlově univerzitě v Brně, kde se specializuje na popis nových druhů virů napadajících houby – mykovirů. Zabývá se jejich výskytem, přenosem z jedné houby na druhou a možnou ochranou před nimi. Specializuje se také na rostlinnou a stromovou patologii od molekulární úrovně až po dopad patogenů na celkovou úroveň ekosystému.

V rámci debaty Leticia upozornila, že ne všechny mykoviry ohrožují organismy, většina z nich svého hostitele nijak nenarušuje. Dále také poukázala na to, že nové techniky značně rozšiřují možnosti zkoumání mykovirů. Výzkum v oblasti virů významně ovlivnilo zavedení vysoce výkonných metod založených na sekvencování, které umožňují detekci patogenů na základě genomiky bez předchozích znalostí charakteristik zkoumaných organismů. V diskuzi také zmínila zajímavý fakt, že dosud známe asi jen 1localhost světových virů. Debata se také dotkla mobility vědců, genderové rovnosti, motivace a české společnosti.

Science Café již tradičně pořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) spolu s Kanceláří Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Českým centrem v Bruselu, Mendlovou univerzitou v Brně a Velvyslanectvím České republiky v Bruselu dalšími. Z důvodu pandemie se akce uskutečnila online.

Záznam z debaty je k dispozici zde.