Technologické centrum Praha

Další uzávěrka programu COST

...známe cenu myšlenky

Další uzávěrka programu COST

22.08.2018

Další uzávěrka programu COST

Další uzávěrka pro předkládání návrhů na nové akce COST byla stanovena na
29. listopadu 2018.  Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST, European Cooperation in Science and Technology) je nejdéle trvající mezivládní rámec podporující spolupráci mezi vědci, inženýry a studenty napříč Evropou.

Žádosti o financování mohou být podány v oblasti vědy, technologií, humanitních a společensko-vědních oborech. Žadatelé o grant jsou povinni splňovat podmínky SESA zásad a nedílnou součástí je tzv. technická příloha. Zásady SESA upravují pravidla a postupy pro žadatele o grant. Bližší informace najdete zde.