Technologické centrum Praha

Předseda ESFRI J. Hrušák se zúčastnil HBP Summit & Open Day 2020

...známe cenu myšlenky

Předseda ESFRI J. Hrušák se zúčastnil HBP Summit & Open Day 2020

11.02.2020

Předseda ESFRI J. Hrušák se zúčastnil HBP Summit & Open Day 2020

Ve dnech  3. - 6. února se v Aténách konal summit a Den otevřených dveří Projektu lidského mozku (Human Brain Project (HBP). Pro HBP je to největší popularizační událost, na kterou přišly stovky návštěvníků, aby se dozvěděly o nejnovější trendech v oblasti neurověd, lékařského výzkumu, neuromorfického programování, neurorobotiky i o souvisejících výzkumných infrastrukturách.

Podle vědecké ředitelky projektu Katrin Amunts se projekt zaměřuje na vybudování výzkumné infrastruktury se synergiemi mezi neurovědou, medicínou a moderními informačními technologiemi (více o projektu HBP najdete zde).

Sekce věnované výzkumným a datovým infrastrukturám se zúčastnil i předseda ESFRI J. Hrušák. Mluvil zde o roli interdisciplinarity ve výzkumných infrastrukturách, která může napomoci řešení kritických otázek nejen v neurovědách.

Bližší informace o summitu a o Dni otevřených dveří jsou uvedeny na webu Velké výzkumné infrastruktury zde.

(Činnost předsedy ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) J. Hrušáka a sektretariátu je hrazena z projektu CZERA 3, jehož aktivity naplňuje Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR.)

ESFRI Chair Jan Hrušák

HumanBrain Projekt_01.png