Technologické centrum Praha

Chorvatské předsednictví v Radě EU

...známe cenu myšlenky

Chorvatské předsednictví v Radě EU

08.01.2020

Chorvatské předsednictví v Radě EU

Dne 1. ledna 2020 se Chorvatsko ujalo předsednictví v Radě Evropské unie a vystřídalo tak předešlé Finsko. Mottem historicky prvního chorvatského předsednictví je „Silná Evropa ve světě výzev“, jež odráží čtyři klíčové priority, na které se Chorvatsko bude zaměřovat.
V rámci programu předsednického Tria schváleného 11. prosince 2018 se Chorvatsko spolu
s předcházejícími předsednictvími Finska a Rumunska zavázalo během následujícího roku a půl soustředit na společné hodnoty EU, jako je právní stát, udržitelný růst, potřeba posílit vnější činnost a význam bezpečnosti.

V oblasti výzkumu bude hlavním cílem pokračování projednávání otevřených otázek
v rámci programu Horizont Evropa, kde možnosti vyjednávání rozpočtu ovlivní vyjednávání víceletého finančního rámce. Chorvatské předsednictví by se mělo ale zabývat také vyjednáváním změn v rámci mezinárodní spolupráce a zejména otázkou asociace třetích zemí. Chorvatské předsednictví se chce vzhledem k výzkumu dále věnovat dvěma prioritním tématům, pohybu/odlivu mozků a roli výzkumu a inovací ve vytváření nových pracovních míst.

Oficiální stránky chorvatského předsednictví naleznete zde.