Technologické centrum Praha

Plýtvání potravinami ve veřejném sektoru - konference

...známe cenu myšlenky

Plýtvání potravinami ve veřejném sektoru - konference

20.12.2019

Plýtvání potravinami ve veřejném sektoru - konference

Více jak tři desítky odborníků ze státní správy, podnikatelského sektoru, místních samospráv i neziskových organizací se sešly 28. listopadu 2019 v Technologick0m centru AV ČR na konferenci s názvem "Možná opatření pro předcházení plýtvání potravinami ve veřejném stravování". Konference byla rozdělena do 3 částí. V první části byli účastníci seznámeni s cíli a formátem konference, dosavadními výsledky a dalším využitím výstupů konference při řešení projektu a komunikaci s rozhodovací sférou, odbornou i širší veřejností.

Ve druhé části se konaly tematické workshopy, odborníci si stanovili cíle, indikátory a vytvářeli scénáře k naplnění zvolených cílů v tématu předcházení vzniku potravinového odpadu v provozovnách veřejného stravování s apelem na zákazníka (1. workshop) nebo se zabývali možnostmi darování uvařených a neprodaných pokrmů potřebným či možnostmi jiného (nepotravinářského) využití potravinového odpadu (2. workshop).

Ve třetí části se vyjadřovali v panelové diskusi zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, podnikatelů a Potravinové banky Praha k představeným scénářům. Výsledky naleznete na stránkách projektu.

Po oficiálním ukončení konference se rozvinula neformální diskuse, kde účastníci zdůraznili prospěšnost akcí s možností setkávání se a vzájemné spolupráce či spoluvytváření s aktéry z různých sfér, kteří usilují o snížení plýtvání potravinami.