Technologické centrum Praha

Unikátní manažerský nástroj PPROI přináší významné ekonomické výsledky výrobním společnostem

...známe cenu myšlenky

Unikátní manažerský nástroj PPROI přináší významné ekonomické výsledky výrobním společnostem

24.07.2018

Unikátní manažerský nástroj PPROI přináší významné ekonomické výsledky výrobním společnostem

Manažeři velkých výrobních závodů konečně mohou jednat ve shodě s investory či majiteli firem: díky unikátnímu manažerskému nástroji PPROI. Unikátnost řešení a jeho významný ekonomický dopad na výrobní společnosti ocenila i EU udělením prestižního grantu SME Instrument. Firma nyní může čerpat 50 tisíc eur a poradenství špičkových zahraničních koučů, které firmě mohou přinést cenné kontakty pro zahraniční expanzi.

Informační systém PPROI je  unikátní manažerský informační systém, založený na novém
a radikálně odlišném přístupu k shromažďování, analýze a vykazování údajů o produktech, který využívá metodiku návratnosti investic (ROI) pro rozhodování na všech úrovních výrobního procesu

Manažeři velkých výrobních společností tak konečně mají k dispozici komplexní informační a řídicí systém - nástroj, díky kterému mohou jednat ve shodě se zájmy investorů či majitelů firem, t.j. maximálně zhodnocovat kapitál.

Koncepci PPROI označili za zásadní inovaci manažerské teorie akademici více zemí, o aplikaci systému v praxi PPROI projevily zájem i velké výrobní společnosti s centrálami mimo ČR. Několik z nich již systém využívá a oceňuje řadu výhod, které se pozitivně promítly v ekonomických ukazatelích firem. Můžeme zmínit např. dynamické plánování výroby v reálném čase, vyvážený výrobní plán, správu komplexního produktového portfolia a tvorby cen, ale také zvýšení celkové efektivity výroby a produktivity pracovní síly. Všechny tyto výhody významnou mírou šetří náklady, zvyšují produktivitu ve výrobních procesech a urychlují růst hodnoty firem.
To vše, nahlíženo z větší perspektivy, může pomoci zamezit odlivu velkých investic z evropského trhu a pomoci udržet v Evropě zaměstnanost. Na úrovni firem se pak každá ušetřená koruna (nebo Euro) může vrátit zpět do inovací, rozvoje firem, či zlepšování podmínek pro zaměstnance.

PPROI v minulém roce získalo ocenění Vizionáři 2017.  V letošním roce přibylo ocenění ještě významnější: PPROI se získáním grantu SME Instrument zařadila mezi necelou dvacítku nejlepších inovátorů v České republice, kteří uspěli v konkurenci několika tisícovek žadatelů – malých a středních firem - ze všech zemí Evropské unie.    

Firma PPROI Services s.r.o. aktivně využívá služeb sítě Enterprise Europe Network od jara 2017. Konzultanti Technologického centra AV ČR kontinuálně podporují firmu v přípravě na komercializaci systému v mezinárodním měřítku, především formou mentoringu. Úspěch firmy PPROI Services s.r.o. v evropském grantu SME Instrument je výrazným výsledkem této spolupráce, která bude i nadále pokračovat.

V současné době Technologické centrum AV ČR pomáhá firmě také s výběrem kouče. V horizontu několik týdnů bude firma moci zahájit přípravu studie proveditelnosti, která je hlavním výstupem grantu SME Instrument ve fázi 1. Tuto studii PPROI Services s.r.o. využije v rámci přípravy žádosti do fáze II tohoto grantového schématu, kde lze získat až 2,5 mil. EUR na expanzi na evropských trzích.

O konferenci Řízení podniků podle ROI, která se konala v TC AV ČR v minulém roce, píšeme v Novinkách na jiném místě zde.

Ing, Marcel Matějka na konferenci v TC