Technologické centrum Praha

Hostem šestnáctého Science Café byla Eva Cudlínová

...známe cenu myšlenky

Hostem šestnáctého Science Café byla Eva Cudlínová

02.12.2019

Hostem šestnáctého Science Café byla Eva Cudlínová

Na další bruselské Science Café, které se uskutečnilo 27. listopadu 2019 v Bruselu, přijala pozvání docentka Eva Cudlínová. 

Eva Cudlínová vede Katedru regionálního managementu Ekonomické fakulty  a úzce spolupracuje se zainteresovanými stranami v regionu na realizaci plného potenciálu evropské bioekonomiky v rámci regionální iniciativy Evropské Komise SMART. Její výzkum pokrývá řadu témat, včetně udržitelné reakce na sociální a ekologické výzvy nebo sociální vnímání eroze půdy. Pracuje také v oblasti ekologie člověka, což je interdisciplinární a transdisciplinární studium vztahů mezi lidmi a jejich přirozeným, sociálním a vybudovaným prostředím. Její práce se také věnuje ekonomice životního prostředí a ekologii, regionálnímu rozvoji a změnám venkovské krajiny.
V letech 2013-2016 byla také členkou Evropského bioekonomického panelu Evropské komise.

Eva Cudlínová se zaměřuje na sofistikovaná specifika regionu, která souvisejí s jeho schopností využít svého lidského, strukturálního a relačního kapitálu a jeho schopností integrovat různé aktéry do regionální inovační praxe. Zapojuje se také do diskuze ohledně témat jako jsou definice bioekonomiky a jejího vztahu s rozvojem nových technologií a procesů, rozvoj trhů a konkurenceschopnosti a podpora lokálních zúčastněných stran k větší spolupráci. 

Již šestnácté Science Café uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) spolu s Českým centrem
v Bruselu, Velvyslanectvím České republiky v Bruselu a Zastoupením Jihomoravského kraje a Plzeňského kraje v Bruselu.

SC_Café_Cudlínová_02.jpg