Technologické centrum Praha

17. české dny pro evropský výzkum - prezentace

...známe cenu myšlenky

17. české dny pro evropský výzkum - prezentace

31.10.2019

17. české dny pro evropský výzkum - prezentace

Ve dnech 30. -31. 10. 20109 se uskutečnil 17. ročník konference České dny pro evropský výzkum s podtitulem Horizon Europe - New opportunities (Program).

Úvodní prezentaci k tématu budoucího programu Horizon Europe přednesl v dopolední části prvního dne R. Tomellini z Evropské komise.

Odpolední prezentace se týkaly výzkumných infrastruktur - viz prezentace J. Hrušáka, a synergií mezi SF a 7. RP /H2020 ve financování výzkumných infrastruktur - prezentace N. Witzanyové.

Druhý den konference pokračovala workshopem k tématu projektových výsledků. Úvodní prezentace se věnovaly čerpání finančních prostředků ČR z přímo řízených programů EU a problematice aktivity hodnotitelů návrhů předkládaných do programu H2020 ve vztahu k úspěšnosti členských států v tomto rámcovém programu (D. Frank) a bibliometrické analýze publikací vzniklých z projektů H2020 (J. Vaněček). (K tématu bibliometrické analýzy publikací vzniklých z projektů H2020 byl pro konferenci CZEDER připraven i poster.)

Své úspěšné zapojení do projektů programu H2020 prezentovali: Z. Venera (Česká geologická služba), P. Novák (Fakulta aplikovaných věd ZČU), V. Vondrák (IT4Innovations), K. Charvát (WIRELESSINFO), L. Grubhoffer (BC AV ČR), L. Veselý (Centrum výzkumu Řež) a Kateřina Vodseďálková (Nanopharma). Jednotlivé prezentace jsou k dispozici zde.

Více fotografii z konference bude k dispozici v příštích dnech v naší fotogalerii.

Renzo Tomellini

2. den CZEDER

Vít Vondrák, IT4Innovations