Technologické centrum Praha

Partnerská burza: Inovativní technologie a materiály pro skladování a přeměnu energie

...známe cenu myšlenky

Partnerská burza: Inovativní technologie a materiály pro skladování a přeměnu energie

25.10.2019

Partnerská burza: Inovativní technologie a materiály pro skladování a přeměnu energie

Dne 23. října 2019 uspořádaly Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Litevská styčná kancelář pro vědu a výzkum (LINO) a Slovenská styčná kancelář pro výzkum a vývoj (SLORD) ve spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích partnerskou burzu na téma „Innovative technologies and materials for energy storage and conversion“.
Cílem akce bylo představit vybrané výzvy pracovního programu Horizontu 2020 v oblasti čisté a efektivní energie (SC3), nových materiálů (NMBP) či průřezového tématu baterií a navázání partnerství mezi zastoupenými institucemi. Akce se účastnilo přibližně
55 účastníků.

Zástupci Evropské komise pracující v Generálních ředitelstvích pro výzkum a inovace (DG RTD) a pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT), představili vybrané výzvy z aktuálních pracovních programů Horizontu 2020 z oblastí bezpečná, čistá a efektivně využívaná energie, dále nanotechnologie, pokročilé materiály, pokročilá výroba a zpracování, biotechnologie a průřezové téma se zaměřením na inovativní vývoj baterií.
V rámci akce proběhly také krátké prezentace účastníků, kteří představili své projektové návrhy a výzkumná zaměření. Účastnící tak měli jedinečnou možnost navázat nové kontakty a partnerství pro budoucí spolupráci na projektech.

CZELO_burza_energie_2019_02.jpg

CZELO_burza_energie_2019_03.jpg