Technologické centrum Praha

Partnerská burza: Umělá inteligence ve výzkumu a aplikacích

...známe cenu myšlenky

Partnerská burza: Umělá inteligence ve výzkumu a aplikacích

09.10.2019

Partnerská burza: Umělá inteligence ve výzkumu a aplikacích

Dne 7. října 2019 uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu (CZELO) ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě, Slezskou technickou univerzitou a Žilinskou univerzitou tematickou partnerskou burzu, jejímž cílem bylo shromáždit potenciální partnery konsorcia zabývající se vybranými tematickými výzvami pracovního programu Horizont 2020 v oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence in Research and Applications) na rok 2020.
Akce se zúčastnilo přibližně 40 zástupců vědecké komunity především z akademického sektoru, ale i zástupci nevládních organizací a konzultačních společností.

Lenka Švejcarová (NCP ICT) prezentovala vybraná témata výzvy a dále proběhly také krátké prezentace, ve kterých měli účastníci možnost představit své projektové návrhy a výzkumná zaměření. Partnerskou burzu uzavřel networking mezi účastníky a všemi prezentujícími. 

Aktualizované znění pracovního programu na rok 2020 je k dispozici zde

Prezentace Lenky Švejcarové je k dispozici zde.