Technologické centrum Praha

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café

...známe cenu myšlenky

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café

07.10.2019

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café

Již patnáctý debatní večer Science Café uspořádala Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) společně  se svými partnery 3. října 2019 v prostorách Plzeňského domu v Bruselu.

Pozvání přijal doc. Luděk Hynčík, prorektor pro výzkum a vývoj a zástupce ředitele ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni a také hostující profesor na Tianjin University of Science & Technology v Číně. Doc. Hynčík působí v oblasti impaktní biomechaniky, mechaniky diskrétních systémů, metody konečných prvků a částicových metod. Od začátku své vědecké kariéry se zaměřil na virtuální modely lidského těla využitelné pro analýzu rizika poranění v dopravě. Luděk Hynčík je rovněž spoluautorem hybridního modelu VIRTHUMAN, který byl vyvinut v úzké spolupráci s automobilovým průmyslem. Doc. Hynčík je také viceprezidentem pro vzdělávání mezinárodního sdružení automobilových společností FISITA, viceprezidentem České automobilové společnosti, členem správní rady České společnosti pro biomechaniku a členem mnoha dalších regionálních, národních a mezinárodních komisí.

Debata se zaměřila především na otázky spojené s modelováním lidského těla a odlišnosti při využívání modelů a figurín při tzv. crash testech, na možnosti využití modelů při zlepšování parametrů motocyklistických přileb nebo na další využití modelů například ve zdravotnictví. Dále dotazy směřovaly do oblasti validace modelů a jejich budoucnosti v souvislosti s autonomními vozidly. Účastníky rovněž zajímaly rozdíly mezi působením na české a čínské univerzitě.

Tradičními partnery při organizaci Science Café byly České centrum v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje a hlavního města Prahy v Bruselu.

 Science Café_Hynčík_2019_02.jpg  Science Café_Hynčík_2019_03.jpg

Science Café_Hynčík_2019_04.jpg