Technologické centrum Praha

Veřejná konzultace k rámcovému programu Horizont Evropa - uzávěrka prodloužena

...známe cenu myšlenky

Veřejná konzultace k rámcovému programu Horizont Evropa - uzávěrka prodloužena

17.09.2019

Veřejná konzultace k rámcovému programu Horizont Evropa, kterou spustila Evropská komise koncem června 2019 bude mít uzávěrku až 4. října 2019.  Přijaté vstupy komise zohlední při přípravě Strategického plánu programu Horizont Evropa. Tyto vstupy se odrazí
v  jednotlivých pracovních programech, výzvách k předkládání návrhů, misích a partnerstvích během fungování prvních čtyř let programu Horizont Evropa (2021-2024). 

Více informací je k dispozci zde a konzultace na tomto odkazu.