Technologické centrum Praha

Veřejná konzultace k budoucím institucionalizovaným partnerstvím

...známe cenu myšlenky

Veřejná konzultace k budoucím institucionalizovaným partnerstvím

18.09.2019

Veřejná konzultace k budoucím institucionalizovaným partnerstvím

Evropská komise otevřela 11. září 2019 veřejnou konzultaci k budoucím partnerstvím
v rámci programu Horizont Evropa
. Na základě politické dohody s Evropským parlamentem a Radou o programu Horizont Evropa bylo navrženo 12 témat na institucionalizovaná partnerství:

 

• Výzkumné partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti zdravotní bezpečnosti pro řešení infekčních chorob
• Inovační iniciativa v oblasti zdraví
• Klíčové digitální technologie
• Inteligentní sítě a služby
• Evropská metrologie
• Transformace evropského železničního systému
• Integrované řízení letového provozu
• Čisté letectví
• Kruhová biologická Evropa
• Čistý vodík
• Bezpečná a automatizovaná silniční doprava
• Inovativní malé a střední podniky

Veřejná konzultace je otevřená do 6. listopadu 2019.

O partnerstvích se bude diskutovat na k tomu určeném zasedání během Evropských dnů výzkumu a inovací dne 26. září 2019

Více informací je k dispozici zde.