Technologické centrum Praha

ČR a Sasko - výzkumná spolupráce dvou sousedů

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 08.09.2023 Zdroj: Vědavýzkum.cz

ČR a Sasko - výzkumná spolupráce dvou sousedů

ČR a Sasko - výzkumná spolupráce dvou sousedů

Získávání finančních prostředků z Evropské unie nabízí řadu potenciálních výhod. Žadatelé se však musí ponořit do složité struktury evropských strategií, dopadů a očekávaných výstupů projektů. Proto bychom my ze ZEUSS – Regionální podpůrné agentury ze Saska, chtěli představit naši instituci a sdělit nápady a náměty, jak pomoci našim dvěma regionům při propojování a sdružování společných kapacit.

Zeuss – A Regional Support Agency For European Research Projects

The European funding system for research and innovation is a very complex and multi-layered construct. For success, thorough planning as well as a strong and trustworthy cooperation among the collaborating international partners are necessary.

Advisory institutions can provide some guidance and assistance for researchers to get a clearer view of the possible funding schemes as well as what the required elements for a successful grant proposal look like and how to get them. In addition to National Contact Points, there are a handful of regional support agencies in Germany, who also offer such services in closer proximity to interested applicants.

And as such do we – ZEUSS the Saxon regional support agency – would like to take this opportunity to introduce our institution to a Czech audience. ZEUSS is a central EU Service institution for the German region of Saxony – one of the neighbouring regions of the Czech Republic. Established in 2016, it is an initiative of the Saxon State Ministry for Science, Culture and Tourism and offers support to obtain funding under Horizon Europe, the EU Framework Programme for Research and Innovation...

Text, který vyšel v našem časopise ECHO (3/ 2023), převzal portál Vědavýzkum.cz