Technologické centrum Praha

Mezinárodní seminář projektu RICH-2 pro navrhovatele projektů výzkumných infrastruktur do H2020

...známe cenu myšlenky

Mezinárodní seminář projektu RICH-2 pro navrhovatele projektů výzkumných infrastruktur do H2020

Mezinárodní seminář projektu RICH-2 pro navrhovatele projektů výzkumných infrastruktur do H2020
Typ akce: seminář
Kdy: 12.02.2020
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Příprava návrhů projektů bude podpořena projektem H2020 RICH-2 v rámci semináře s názvem: RICH-2 Proposal Workshop for RI Applicants.#### Seminář se uskuteční v Praze v prostorách TC. Projekt RICH-2 cílí tímto seminářem na zvýšení excelence kvality, a tudíž i na vyšší úspěšnost návrhů projektů v tématech výzev:

  • INFRAIA-02-2020,
  • INFRAIA-03-2020,
  • INFRAINNOV-03-2020,
  • INFRAINNOV-04-2020,
  • INFRASUPP-02-2020,
  • INFRAEOSC-03-2020
  • a INFRAEOSC-07-2020.

Během semináře budou zkušení hodnotitelé, NCP a výzkumní pracovníci společně provádět hodnocení návrhů projektů na zkoušku.

TC hostuje tuto akci v Praze přibližně měsíc před uzavřením výzev. 
Členové konsorcia RICH-2 jsou si vědomi nutnosti diskrétnosti a ochrany dat. Proto všichni účastníci v místě konání podepíší dohodu
o mlčenlivosti ohledně informací, se kterými budou pracovat během semináře. Hodnotitelé budou před seminářem vyzváni k podpisu prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Přirozeně, také NCP budou jednat ve shodě se svými etickými standardy definovanými v doku- mentu “Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020.” Budou respektovány požadavky GDPR. 

Kapacita semináře je 12 návrhů projektů.
 Návrhy budou hodnoceny na zkoušku ve třech oddělených místnostech. Výběr projektů
k hodnocení bude probíhat následovně: prvních šest dle pořadí registrace, u druhých šesti budou mít přednost návrhy projektů, ve kterých je partnerem tzv. Widening země.

Registrace bude otevřena do 5. února 2020 na
http://www.rich2020.eu/node/75.
V okamžiku registrace jsou koordinátoři projektů tímto vyzýváni k zaslání abstraktu projektu a složení konsorcia české NCP na adresu: witzanyova@tc.cz, na které můžete také vznést dotazy ohledně tohoto semináře.