Technologické centrum Praha

Science Café s Evou Cudlínovou

...známe cenu myšlenky

Science Café s Evou Cudlínovou

Science Café s Evou Cudlínovou
Kdy: 27.11.2019 17:30
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery#### srdečně zve na v pořadí již šestnácté Science Café, které se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 od 18:30 v Plzeňském domě v Bruselu.

Naším hostem bude doc. Eva Cudlínová, vedoucí Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Eva Cudlínová se
ve svém výzkumu zaměřuje na teorii a praxi regionálního rozvoje a regionální ekonomiky rozšířené o rozměr environmentálního managementu a teorie trvale udržitelného rozvoje. Docentka Cudlínová se dále věnuje nástrojům ekonomické stimulace environmentálního managementu, zelené ekonomii a bioekonomii a v letech 2013 – 2016 byla členkou Evropského bioekonomického panelu Evropské komise. Eva Cudlínová realizuje svůj výzkum v rámci evropských projektů jako např. projekt POWER4BIO, tak i v rámci projektů financovaných Ekonomickou fakultou JČU jako např. Rozvoj jihočeského regionu - potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region GA JU 074/2017/S.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti.

Pozvánka na Science Café zde a registrace zde.

Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum
v Bruselu, Velvyslanectví České republiky v Bruselu, Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu a Zastoupení Prahy při EU.