Technologické centrum Praha

Vědecká diplomacie: „Propojení vědy a politiky“

...známe cenu myšlenky

Vědecká diplomacie: „Propojení vědy a politiky“

Kdy: 15.10.2019 16:30 - 18:40
Kde: Prague House, Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Dne 15. října 2019 pořádá kancelář CZELO společně s Českým centrem v Bruselu debatu Vědecká diplomacie: "Propojení vědy a politiky" (Science Diplomacy: Connecting Science and Policy). Cílem debaty je poskytnout vědcům a diplomatům platformu pro diskusi o současném stavu vědecké diplomacie v členských státech a na úrovni EU, a diskutovat o budoucích výzvách v této oblasti.

Během diskuze bude také představen projekt H2020 – S4D4C („Použití vědy pro/v diplomacii a adresování globálních výzev“), jehož cílem je podpořit současnou a budoucí evropskou vědeckou diplomacii ve prospěch evropských kapacit, cílů zahraniční politiky EU
a zejména vývoje řešení pro globální výzvy.

Více informací o programu, včetně registrace, je k dispozici zde.