Technologické centrum Praha

Opportunities beyond Horizon Europe Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme

...známe cenu myšlenky

Opportunities beyond Horizon Europe Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme

Opportunities beyond Horizon Europe Cluster 6: EU Missions, European Partnerships, LIFE programme

Kontakt na pořadatele

CARE4BIO a TC Praha

Typ akce: workshop
Kdy: 19.06.2024 14:00 - 16:15
Kde: on-line
Registrace: Registrace

Detailní informace:

Zveme vás na workshop, který pořádáme v rámci evropské sítě národních kontaktních bodů pro klastr 6 v programu Horizont Evropa s názvem CARE4BIO. Akce přinese přehled dalších příležitostí pro mezinárodní spolupráci v evropských misích, partnerstvích navázaných na klastr 6 a v programu LIFE. Akce je pořádána on-line, registrace (viz odkaz) je otevřena do 17. 6. 2024.