Technologické centrum Praha

Science Café s Danielem Nývltem

...známe cenu myšlenky

Science Café s Danielem Nývltem

Kontakt na pořadatele

Denisa Fančová

Telefon: +32 2 514 66 74

Kdy: 18.06.2019 17:00
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve #### na v pořadí již čtrnácté Science Café, které se uskuteční dne 18. června 2019 od 19.00 v Plzeňském domě v Bruselu.

Tentokrát bude naším hostem Daniel Nývlt, vedoucí expedice českých vedců do Antarktidy a odborný pracovník Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Doc. Nývlt se ve své vědecké práci specializuje na paleogeografii, kvartérní geologii a polární oblasti. Český antarktický výzkumný program (Czech Antarctic Research Programme, CARP) je zaštítěn Masarykovou univerzitou, která vlastní a provozuje Českou vědeckou stanici J.G. Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Stanice byla slavnostně  otevřena v únoru 2007, čímž se Česko stalo 26. zemí s vlastní vědeckou základnou na kontinentu. Hlavním smyslem studia českých vědců je komplexní výzkum relativně mladého odledněného území pobřežní Antarktidy – tzv. pobřežní oázy. Podílejí se na něm geologické, fyzicko-geografické a biologické vědní discipliny.

Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. 
Pozvánka na Science Café je v přípravě, registrace je již otevřena zde.

O našem hostu si můžete např. přečíst starší rozhovor v Deníku.cz z roku 2008 zde.

Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum Brusel, Velvyslanectví České republiky v Bruselu, Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu a Zastoupení Prahy při EU.