Technologické centrum Praha

Science Café s Vojtěchem Adamem

...známe cenu myšlenky

Science Café s Vojtěchem Adamem

Kdy: 28.02.2019
Kde: Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve na v pořadí již třinácté Science Café,#### které se uskuteční dne 28. února 2019 od 19.00 v Plzeňském domě v Bruselu.

Tentokrát bude naším hostem profesor Vojtěch Adam, uznávaný vědec v oblasti chemie a biochemie a odborník na aplikaci pokročilých materiálů v biologii. Prof. Adam se se svým týmem mimo jiné zaměřuje na protein metalothionein, který by mohl být jedním z klíčů k zabránění vzniku rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k účinnější léčbě. Vojtěch Adam je prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Od 1. ledna 2018 je řešitelem ERC Starting Grantu "Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolismna" na CEITEC VUT v Brně.

Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti.
Více o našem hostu naleznete také zde, pozvánka na Science Café zde .
Registrace viz odkaz níže

Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum Brusel, Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu a Zastoupení Prahy při EU.