Technologické centrum Praha

Fair access to resources: Looking to 2030 and beyond

...známe cenu myšlenky

Fair access to resources: Looking to 2030 and beyond

Fair access to resources: Looking to 2030 and beyond
Kdy: 26.09.2023 9:00 - 13:00
Kde: Karolinum UK - Vlastenecký sál

Detailní informace:

Vzhledem k tomu, že se nacházíme teprve ve třetím roce programu Horizont Evropa, je příliš brzy na to, abychom vyvodili nějaké významné závěry o jeho výkonnosti. Několik analýz však již poukazuje na některé věci, které by Evropská komise mohla udělat pro zlepšení programu v druhé polovině jeho existence. Pokračující diskuse o příspěvcích, které Komise obdržela před přezkumem v polovině období, jsou rovněž dobrým ukazatelem změn, které přijdou po roce 2027, kdy bude zahájen 10. rámcový program pro výzkum a inovace.

"Jak můžeme najít správnou rovnováhu, abychom se podělili o výhody a odpovědnosti? Jak si můžeme lépe porozumět v regionu a v rámci EU jako celku? Jak se můžeme těšit z budoucího úspěchu a zároveň řídit naše očekávání, místo toho, abychom byli frustrovaní, že jsme nemohli dosáhnout "nemožného poslání"? Jak můžeme definovat, měřit, komunikovat a oslavovat úspěch?" To vše jsou otázky, které budou znít 26. září v prostorech Karolina Univerzity Karlovy na konferenci Fair access to resources: Looking to 2030 and beyond, kterou pořádá Science|Business ve spolupráci s UK. K diskusi zde zasednou vedoucí pracovníci výzkumu a vývoje ve veřejném a soukromém sektoru z Bruselu a i z celé EU. Svůj vlastní příspěvek na konferenci bude mít také analytik Vladimír Vojtěch.

Podrobý popis konference společně s programem a registrací naleznete na stránkách Science|Business.