Technologické centrum Praha

Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní - závěrečná konference

...známe cenu myšlenky

Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní - závěrečná konference

Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize covid-19 a po ní - závěrečná konference

Soubory:

Typ akce: konference
Kdy: 23.06.2022 8:00 - 10:30
Kde: online

Detailní informace:

Hlavním cílem projektu je podchytit technologické impulsy vyvolané reakcí společnosti na covid-19#### a posoudit jejich vliv na hnací síly rozvoje venkova a následný potenciál pro redukci regionálních nerovností a zvýšení odolnosti venkovských oblastí.

Projekt je zaměřený na čtyři provázané technologické systémy:
>>digitalizaci společnosti a cloudy,
>>distribuovanou aditivní výrobu,
>>telemedicínu,
>>digitálně založené distanční vzdělávání.

Projekt měl čtyři dílčí cíle (DC):

(DC1) mapováním rozsahu a forem využívání vybraných technologií;
(DC2) analýzou naplnění potřeb aktérů a způsobů jejich spolupráce ve vybraných technologických oblastech;
(DC3) šetřením o změně hodnot a postojů domácností vůči vybraným technologiím v důsledku pandemie covid-19;
(DC4) foresightovou studií rozvoje a přijímání vybraných technologií k roku 2040, doporučení pro politiku.

Na konferenci budou prezentovány výstupy projektu, které budou diskutovány a verifikovány účastníky.

Program akce naleznete v příloze níže. Přílohy uvedené v programu budou účastníkům poskytnuty v dostatečném předstihu před akcí.

LOGOLINK_ETA_RW.png

LiveStream