Technologické centrum Praha

Národní informační den: Marie Skłodowska-Curie Actions

...známe cenu myšlenky

Národní informační den: Marie Skłodowska-Curie Actions

Národní informační den: Marie Skłodowska-Curie Actions

Kontakt na pořadatele

Zuzana Šimek (Čapková)

simekz@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 29.03.2022 7:30 - 14:00
Kde: on-line

Detailní informace:

Infoden pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Ministerstvem školství,#### mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem akce je představit grantové příležitosti v MSCA s důrazem na novinky v rámcovém programu Horizont Evropa (2021-2027) a sdílet příklady úspěšných projektů MSCA. Druhým cílem je podpořit vyšší účast výzkumníků a institucí sídlících v České republice ve výzvách MSCA. Infoden je určen jak výzkumníkům, tak vedení institucí a projektovým manažerům vysokých škol a výzkumných institucí.   

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) spodporují vynikající výzkum a inovace a umožňují výzkumným pracovníkům ve všech fázích kariéry získat nové znalosti a dovednosti prostřednictvím přeshraniční mobility v různých disciplínách a propojením akademického a neakademického sektoru. MSCA pomáhají budovat evropské výzkumné a inovační kapacity investováním do dlouhodobé kariéry vynikajících výzkumných pracovníků. MSCA také financují doktorské a postdoktorské školicí programy a společné výzkumné projekty po celém světě.
Od svého vzniku v roce 1996 jsou hlavním unijním programem na podporu vzdělávání doktorandů a školení postdoků.
V rámci programu Horizont 2020 (2014–2020) bylo díky MSCA podpořeno 65 000 výzkumných pracovníků v Evropě i mimo ni,
a to jak doktorandů, tak zkušenějších výzkumných pracovníků, a financováno více než 1 000 mezinárodních sítí pro doktorandy.

Registrovat se můžete do 27. března (23:59). 

Infoden bude nahráván, nahrávka bude zveřejněna po akci na Národním portálu Horizont Evropa.    

LiveStream