Technologické centrum Praha

Information Day on MSCA Individual Fellowships

...známe cenu myšlenky

Information Day on MSCA Individual Fellowships

Kontakt na pořadatele

Lenka Sechterová

Telefon: 234 006 123

sechterova@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 23.04.2020 8:00 - 13:00

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF).####

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude přenášen Informační den k MSCA IF pouze on-line, můžete ho sledovat přes odkaz https://www.tc.cz/cs/prenosy-z-tc

LiveStream

Informační den k MSCA IF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Individual Fellowship), užitečný
bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům pomáhat při přípravě projektového návrhu.

Registrovat se můžete nejpozději do 21. dubna 2020 (17:00). Akce bude probíhat v angličtině.

Programme


Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Individual Fellowships určený výzkumným pracovníkům, kteří hodlají letos podat projektový návrh do poslední výzvy MSCA-IF-2020 v rámcovém programu Horizont 2020. Workshop je naplánován na 

22. června 2020, registrace bude spuštěna v květnu, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA IF.