Technologické centrum Praha

Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 29.11.2022 Typ publikace: Edice Vademecum Horizont Evropa ISBN: 978-80-86794-84-6

Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

Soubory:

Listovací verze:

Články ke stažení:

Technologické centrum Praha představuje novou brožuru ze série VADEMECUM – Granty Evropské rady pro výzkum (ERC).  

Publikace je určena nejen žadatelům o granty ERC, ale i jejich řešitelům, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Nabízí rychlou orientaci v pěti typech grantů ERC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení. Představuje základní principy financování grantů ERC vč. vykazování nákladů, reportování, kontrol a auditů a v neposlední řadě také stručně shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví. Obsahuje užitečné rady a tipy shromážděné národními kontaktními pracovníky (NCP) při jejich každodenní práci a především díky spolupráci se členy
 Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC, dalšími hodnotiteli a držiteli grantů ERC.

Autorský tým vám přeje příjemné čtení.