Technologické centrum Praha

Jak nejlépe pomoci firmám

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 14.11.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Jak nejlépe pomoci firmám

Jak nejlépe pomoci firmám

Soubory:

Články ke stažení:

Jak zdárně uspokojit potřeby malých a středních podniků v době krize? Podpůrná síť v Praze hledala odpovědi, jak firmám pomoci

V Praze se sešli zástupci Enterprise Europe Network, největší světové sítě na podporu podnikání. Třídenní akci pořádala Evropská komise, Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) a Technologické centrum AV ČR, které je koordinátorem sítě v České republice.

„Nová síť, nová realita, nový dopad,“ bylo mottem výroční konference mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network* (dále EEN), která se letos konala ve dnech 25. až 27. října v Praze. Konference se soustředila na aktuální otázku: Jak může síť co nejlépe uspokojit měnící se potřeby a zájmy malých a středních podniků (MSP) v měnícím se světě?

Celý článek si můžete přečíst v tištěné verzi, v příloze, nebo na webu týdeníku Hrot.