Technologické centrum Praha

Odhodlání výzkumníků převyšuje možnosti programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.10.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Odhodlání výzkumníků převyšuje možnosti programu Horizont Evropa

Odhodlání výzkumníků převyšuje možnosti programu Horizont Evropa

Články ke stažení:

Rámcové programy pro výzkum a inovace se dlouhodobě těší značnému zájmu vědecké komunity. Platí to i pro právě probíhající program Horizont Evropa.
Analýza aktuálních dat z dílny Technologického centra AV ČR ukazuje, že odhodlání výzkumných týmů a jednotlivců účastnit se mezinárodního výzkumu značně převyšuje možnosti tohoto rámcového programu.

Míra překročení rozpočtu (oversubscription rate), tj. podíl celkového finančního nároku žadatelů o účast v programu Horizont Evropa vůči celkovému rozpočtu vyhlášených výzev činí 4,7. Jinými slovy, pokud by byly financovány všechny předložené projektové návrhy, musel by se navýšit rozpočet vyhlášených výzev programu Horizont Evropa cca pětkrát. Ve skutečnosti není samozřejmě žádoucí, aby byly všechny předložené výzkumné záměry financovány, neboť specifikem rámcového programu je důraz na vysokou výzkumnou a inovační kvalitu předkládaných projektových návrhů. Rozpočet dosud vyhlášených a zhodnocených výzev uvedených v dostupných datových zdrojích zaručuje financování cca 20–21 % předložených projektových návrhů – viz naše předchozí analýza. Těmto hodnotám odpovídá i celková stanovená míra překročení rozpočtu výzev v programu Horizont Evropa.

Celý článek Daniela Franka i s grafy si můžete přečíst na webu Vědavýzkum.cz zde.