Technologické centrum Praha

Úspěšnost projektových návrhů ERC v programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 03.09.2022 Typ publikace: Články v externích časopisech

Úspěšnost projektových návrhů ERC v programu Horizont Evropa

Úspěšnost projektových návrhů ERC v programu Horizont Evropa

Články ke stažení:

Technologické centrum AV ČR připravilo další analýzu statistik účasti v programu Horizont Evropa. Tentokrát se zaměřilo na úspěšnost projektových návrhů v grantech Evropské rady pro výzkum. Jak ale úspěšnost stanovit? A jak jsou na tom žadatelé
s českou národností?

Ve strukturách rámcových programů těžko najdeme oblast, která se těší většímu zájmu u odborné veřejnosti i samotných výzkumníků, než jsou granty Evropské rady pro výzkum – ERC. Účast v projektech tzv. hraničního výzkumu je velmi často předmětem nejrůznějších analýz a přehledových statistik. Některé z nich prezentuje samotná ERC, další jsou publikovány v analytických výstupech EK či v národních zprávách o účasti v RP, případně v dalších dokumentech týkajících se oblasti VaVaI. Jedním z nejčastěji uváděných a kalkulovaných statistických výstupů je úspěšnost projektových návrhů předkládaných uchazeči o grant ERC prostřednictvím výzev daného RP.

Úspěšnost projektových návrhů lze stanovit několika způsoby. Nejčastěji se používá jednoduchý poměr počtu grantů ERC, které obdržely finanční podporu z RP ke všem podaným a vyhodnoceným návrhům projektů (do kalkulace nejsou tedy zahrnuty tzv. ineligible návrhy, které neprošly kontrolou přípustnosti a způsobilosti – Admissibility and Eligibility Check).

Ačkoliv je kalkulace úspěšnosti projektových návrhů velmi často používaným indikátorem účasti v rámcových programech, nenabízí jinak velmi dobrá a komplexní interaktivní vizualizace Horizon Dashbord příliš mnoho možností, jak úspěšnost projektových návrhů spočítat. (Pozn.: Důvodem je zejména citlivost některých dat spojených s projektovými návrhy.) To platí zejména pro priority ERC a MSCA, kde je úspěšnost projektových návrhů velmi často posuzována nejen z pohledu institucí, ale rovněž z pohledu výzkumníků. Z těchto důvodů zde, alespoň v základních obrysech, prezentujeme úspěšnost projektových návrhů předložených žadateli o grant ERC do prvních výzev programu Horizont Evropa...

Celý text Daniela Franka spolu s grafy publikoval portál Vědavýzkum.cz