Technologické centrum Praha

Vliv pandemie COVID-19 na difuzi digitálních technologií

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 26.08.2022 Typ publikace: Ostatní

Vliv pandemie COVID-19 na difuzi digitálních technologií

Vliv pandemie COVID-19 na difuzi digitálních technologií

Soubory:

Články ke stažení:

Policy Brief k závěru projektu: Projekt 4Tech z Programu ÉTA Technologické agentury ČR (8/2020 –7/2022) se zaměřil na čtyři vybrané technologie (digitalizaciživota občanů, telemedicínu, digitální formy vzdělávání a aditivní výrobu), jež dostaly impuls pro jejich širší rozvoj a aplikaci v době restriktivních opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-9. Konečným cílem projektu bylo posoudit, zda zmíněný impuls proměnil podmínky pro uplatnění těchto vybraných technologií a bude představovat dále trend proměny společnosti a zejména pak venkovských oblastí překonáním takových překážek rozvoje, jako je odlehlost a malá koncentrace obyvatel.

Viz elektronická verze.