Technologické centrum Praha

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 31.05.2021 Typ publikace: Ostatní

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva

Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví:  jak uplatňovat svá práva

Soubory:

Články ke stažení:

"Duševní vlastnictví (Intellectual property, dále jen IP) lze chránit různými právy nebo výsadami
k duševnímu vlastnictví, jako jsou například ochranné známky, nebo patenty, stejně jako jinými právy neregistrovanými. Pod těmito nástroji se chápe obvykle udělení tzv. negativních práv, tedy práv, jež vylučují jiné strany z užívání nebo z obchodování daného duševního vlastnictví, například vynálezu chráněného patentem..."

Brožuru Evropské komise, resp. European IP Helpdesk k tématu vymáhání práv jsme v rámci našich služeb českým firmám přeložili do češtiny. Autor překladu Václav Suchý, suchy@tc.cz

Stáhněte si v odkazu viz elektronická verze níže.