Technologické centrum Praha

Virtuální a rozšířená realita: Výzkumné a inovační kapacity v Česku - Technology Brief

...známe cenu myšlenky

Publikováno: 25.05.2022 Typ publikace: Ostatní

Virtuální a rozšířená realita: Výzkumné a inovační kapacity v Česku - Technology Brief

Virtuální a rozšířená realita: Výzkumné a inovační kapacity v Česku  - Technology Brief

Soubory:

Články ke stažení:

"Virtuální realita (virtual reality) znamená vytvářet umělý svět nebo jeho dojem prostřednictvím simulace, a zprostředkovat zážitek ponoření se (immersion) do takového umělého světa vytvářením odezvy pro naše smysly, „jako by se jednalo o skutečnost“.
Pro ponoření se do virtuální reality se používají náhlavní soupravy pro simulaci zrakových a sluchových vjemů a k tomu hmatová ovládací zařízení na ruce; ve virtuální realitě jsou vjemy z venkovního světa blokovány.
Rozšířená realita (augmented reality, též extended reality nebo i mixed reality, smíšená realita) znamená propojovat náš žitý materiální svět s vrstvou informací, zprostředkovaných překryvem digitálních dat. Rozšířená realita tak může obohacovat běžný zážitek z materiálního světa o nové informace, překrývat naše zorné pole novými vizuálními obrazy, prostě vkládat digitálně vytvářený obsah mezi naše smysly a fyzickou realitu. Pro zobrazení rozšířené reality se používají obrazovky mobilních telefonů či tabletů, speciální brýle či náhlavní soupravy, které jsou průhledné a do kterých je promítán dodatečný obraz, ale v některých případech postačí i projekce doplňujících dat na povrchy pevných objektů...."


Dále se v textu tohoto Technology Brief věnujeme technologii virtuální a rozšířené reality v českém výzkumu a vývoji.  Posuzujeme též české prostředí ve srovnání s trendy v Evropě a ve světě. Poukazujeme i na centra znalostí, která se kolem této slibné technologie formují, a na různorodou skladbu oborů, v nichž je technologie využívána.

Technology Brief doplňují grafy a obsáhlé tabulky. Stáhněte, viz elektronická verze níže.